| 

Όμικρον  Κάπα Μελετητική Α.Ε., Θάλειας 4 & Λεωφ. Κύμης 109, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι, Αθήνα
Omikron  Kappa Consulting S.A., 4, Thalias st. & 109, Kimis Ave., GR 15122, Maroussi, Athens, Greece
 

Powered by - ICN